co je kapitálová struktura?

kapitálová struktura je specifickou kombinací dluhu a vlastního kapitálu společnosti k financování jejího celkového růstu a operací. Dluh přichází ve formě emisí dluhopisů nebo půjček a investice mohou přijít ve formě kmenových akcií, preferovaných akcií nebo výnosů, které jsou zachovány. Krátkodobý dluh je často považován za součást kapitálové struktury.

rozdělení kapitálové struktury

rozvaha zahrnuje jak dluh, tak vlastní kapitál. S tímto dluhem a vlastním kapitálem se nakupují nemovitosti společnosti, které jsou také uvedeny v rozvaze. Kapitálová struktura může být kombinací dlouhodobého dluhu, krátkodobého dluhu, kmenových akcií a preferovaných akcií společnosti. Při posuzování kapitálové struktury se bere v úvahu podíl krátkodobého dluhu podniku vůči dlouhodobému dluhu.

Pokud investoři viz kapitálové struktury, se s největší pravděpodobností vztahují k dluhu na vlastním kapitálu (D/E) poměr firma, která poskytuje vhled do toho, jak riskantní výpůjční činnosti společnosti. Podnik, který je většinou financován dluhem, má obvykle konzervativnější kapitálovou strukturu, a proto představuje pro investory významnější riziko. Toto riziko však může být pro společnost primárním zdrojem růstu.

Opatření Kapitálové Struktury

Organizace, které používají více dluhů než vlastního kapitálu k financování svých aktiv a podporu, provozní operace agresivní kapitálové struktury a vysokého pákového poměru. Společnost, která za aktiva účtuje více vlastního kapitálu než dluhu, má nízký pákový poměr a konzervativní kapitálovou strukturu.

vysoký pákový poměr a agresivní kapitálová struktura mají za následek také vyšší tempo růstu, zatímco tradiční kapitálová struktura povede k nižšímu tempu růstu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.