řada studií zkoumala správnost a přesnost akupunkturní bod je místo, přes různé polohy bodu metod. Přesnost umístění bodu je nezbytná pro bezpečné, účinné a spolehlivé ošetření a platné reprodukovatelné výsledky výzkumu. Tento přezkum má za cíl identifikovat, shrnout, porovnat a kriticky zhodnotit dostupné empirické studie týkající se přesnosti a preciznosti akupunkturní bod umístění. Komplexní vyhledávací pěti elektronických databází, World Journal of Tradiční Čínské Medicíny a Google scholar bylo provedeno pro studie zkoumající přesnost a preciznost v akupunkturní bod umístění. 771 studie byly promítány z nichž 14 studií byly identifikovány, včetně 9 studií, které zkoumaly lokalizace akupresurní body a 5 studií, které zkoumaly cun systému měření. Mezi kvalifikovanými lékařskými akupunkturisty byla hlášena značná odchylka v lokalizaci akupunkturních bodů. Rozdíly v bodovém umístění mezi kvalifikovanými nelékařskými akupunkturisty nejsou známy kvůli nedostatku jakékoli identifikované studie. Bylo zjištěno, že směrová metoda je významně nepřesná a nepřesná ve všech studiích, které tuto metodu hodnotily. Vhodnost jiných metod pro klinické a výzkumné účely a ovlivňující faktory jako je vzdělání, školení a zkušenosti byly identifikovány jako témata pro budoucí studium.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.