Hvad er kapitalstruktur?

kapitalstrukturen er den specifikke kombination af en virksomheds gæld og egenkapital til finansiering af dens samlede vækst og drift. Gæld kommer i form af obligationsudstedelser eller lån, og investeringer kan komme i form af almindelig aktie, foretrukket aktie eller indtjening, der bevares. Ofte betragtes kortfristet gæld som en del af kapitalstrukturen.

opdeling af kapitalstruktur

balancen omfatter både gæld og egenkapital. Med denne gæld og egenkapital købes virksomhedsejendomme, som også er opført på balancen. Kapitalstruktur kan være en kombination af langfristet gæld, kortfristet gæld, almindelig aktie og foretrukken aktie i et selskab. Ved vurderingen af kapitalstrukturen tages andelen af en virksomheds kortfristede gæld i forhold til langfristet gæld i betragtning.

hvis investorer henviser til kapitalstruktur, henviser de sandsynligvis til forholdet mellem gæld og egenkapital (D/E) for et firma, som giver indsigt i, hvor risikable et selskabs låneaktiviteter er. En virksomhed, der hovedsagelig finansieres af gæld, har typisk en mere konservativ kapitalstruktur og udgør derfor en større risiko for investorer. Denne risiko kan dog være den primære kilde til vækst for virksomheden.

mål for kapitalstruktur

organisationer, der bruger mere gæld end egenkapital til at finansiere deres aktiver og støtte operationelle operationer, har en aggressiv kapitalstruktur og en høj gearingsgrad. Et selskab, der opkræver mere egenkapital end gæld for aktiver, har en lav gearingsgrad og en konservativ kapitalstruktur.

en høj gearingsgrad og en aggressiv kapitalstruktur resulterer også i højere vækstrater, mens en traditionel kapitalstruktur vil føre til lavere vækstrater.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.