en række undersøgelser har undersøgt nøjagtigheden og præcisionen af akupunkturpunktplacering på tværs af forskellige punktplaceringsmetoder. Nøjagtighed af punktplacering er afgørende for sikre, effektive og pålidelige behandlinger og gyldige reproducerbare forskningsresultater. Denne gennemgang sigter mod at identificere, opsummere, sammenligne og kritisk vurdere tilgængelige empiriske undersøgelser vedrørende nøjagtigheden og præcisionen af akupunkturpunktets placering. En omfattende søgning af fem elektroniske databaser, Verdensjournal for Traditionel kinesisk medicin og Google scholar blev udført for undersøgelser, der undersøgte nøjagtighed og præcision i akupunkturpunktets placering. 771 undersøgelser blev screenet, hvoraf 14 undersøgelser blev identificeret, herunder 9 undersøgelser, der undersøgte lokalisering af akupunkter og 5 undersøgelser, der undersøgte Cun-målesystemet. Betydelig variation i lokalisering af akupunkter blev rapporteret blandt kvalificerede medicinske akupunktører. Variation i punkt placering blandt kvalificerede ikke-medicinske akupunktører er ukendt på grund af manglende identificeret undersøgelse. Retningsmetoden viste sig at være signifikant unøjagtig og upræcis i alle undersøgelser, der evaluerede metoden. Andre metoders egnethed til kliniske og forskningsformål og påvirkningsfaktorer såsom uddannelse, træning og erfaring blev identificeret som emner til fremtidige studier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.