Hva Er Kapitalstruktur?

kapitalstrukturen er den spesifikke kombinasjonen av selskapets gjeld og egenkapital for å finansiere sin samlede vekst og drift. Gjeld kommer i form av obligasjonslån eller obligasjonslån, og investeringer kan komme i form av felles lager, foretrukket lager eller inntjening som beholdes. Ofte betraktes kortsiktig gjeld som en del av kapitalstrukturen.

Bryte Ned Kapitalstruktur

balansen inkluderer både gjeld og egenkapital. Med denne gjelden og egenkapitalen kjøpes selskapets eiendommer, som også er notert på balansen. Kapitalstruktur kan være en kombinasjon av langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld, felles lager og foretrukket lager av et selskap. Ved vurdering av kapitalstrukturen vurderes andelen av et firmas kortsiktige gjeld mot langsiktig gjeld. hvis investorer refererer til kapitalstruktur, refererer de mest sannsynlig til gjeld-til-egenkapital (D/E) forholdet til et firma, som gir innsikt i hvor risikabelt lånevirksomheten til et selskap er. En virksomhet som hovedsakelig finansieres av gjeld, har vanligvis en mer konservativ kapitalstruktur og gir derfor en mer betydelig risiko for investorer. Denne risikoen kan imidlertid være den primære vekstkilden for selskapet.

Tiltak Av Kapitalstruktur

Organisasjoner som bruker mer gjeld enn egenkapital til å finansiere sine eiendeler og støtte operasjonell drift har en aggressiv kapitalstruktur og en høy gearing ratio. Et selskap som belaster mer egenkapital enn gjeld for eiendeler har en lav giringsgrad og en konservativ kapitalstruktur. En høy giringsgrad og en aggressiv kapitalstruktur resulterer også i høyere vekstrater, mens en tradisjonell kapitalstruktur vil føre til lavere vekstrater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.