En rekke studier har undersøkt nøyaktigheten og presisjonen av akupunkturpunktsted på tvers av ulike punktstedsmetoder. Nøyaktighet av punktplassering er avgjørende for sikre, effektive og pålitelige behandlinger og gyldige reproduserbare forskningsresultater. Denne gjennomgangen tar sikte på å identifisere, oppsummere, sammenligne og kritisk vurdere tilgjengelige empiriske studier knyttet til nøyaktigheten og presisjonen av akupunkturpunktplassering. Et omfattende søk på fem elektroniske databaser, World Journal Of Traditional Chinese Medicine og Google scholar ble utført for studier som undersøkte nøyaktighet og presisjon i akupunkturpunktplassering. 771 studier ble screenet hvorav 14 studier ble identifisert, inkludert 9 studier som undersøkte lokalisering av akupunkter og 5 studier som undersøkte cun målesystemet. Betydelig variasjon i lokalisering av akupunktører ble rapportert blant kvalifiserte medisinske akupunktører. Variasjon i punktplassering blant kvalifiserte ikke-medisinske akupunktører er ukjent på grunn av mangel på identifisert studie. Retningsmetoden ble funnet å være signifikant unøyaktig og upresis i alle studier som evaluerte metoden. Egnethet av andre metoder for kliniske og forskningsformål og påvirkningsfaktorer som utdanning, opplæring og erfaring ble identifisert som temaer for fremtidige studier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.