India har vokst i sprang som en maritim kraft i verden. Global handel er en av våre viktigste inntektskilder, tilrettelagt av skip som utøver over internasjonale farvann. Økningen i etterspørselen etter raskere, bedre og sikrere reise over havet har inspirert ingeniører og båtdesignere til å prøve mange utviklinger innen skipsdesign for å øke total effektivitet.den vanlige prosessen med båtproduksjon innebærer faste trinn, for eksempel design, innkjøp av materiale, fabrikasjon, overflatebehandling, montering, maling, utrustning, sikkerhetskontroller, testing og levering.

av disse er designprosessen det første og viktigste trinnet i syklusen.Vi har tidligere sett hvordan skipsdesign har utviklet seg gjennom århundrene, takket være globale hendelser og miljøreguleringer. Bærekraftskravene er spesielt viktige i dag, gitt de alvorlige avgiftene for regelbrytere og enda viktigere, på grunn av den individuelle ansvarsfølelsen for miljøvern. I et slikt scenario er det viktigste å designe og produsere båter med høy bærekraftverdi.

de sier endring starter liten. I tilfelle av båter, dette er sant, bokstavelig talt! Noen av de viktigste måtene å øke bærekraften på er ved å bruke miljøvennlig båtmateriale og forbedre kvaliteten på drivstoffet som brukes. I dag tar vi for oss de ulike materialene som brukes i båtbygging og deres relative fordeler og ulemper når det gjelder bærekraft.

Materialer som brukes I Båtdesign

i dagens verden er de fire viktigste materialene som brukes til å bygge båter, når vi snakker på masseproduserende nivå, stål, aluminium, fiberforsterket plast (FRP) og polyetylen. La oss snakke om hver av disse i større detalj.Stål Er et av de mest populære materialene som brukes til båter, og har konsekvent vært det foretrukne materialet i det siste århundret. Dens høye styrke, holdbarhet, motstand mot slitasje og relativt lave kostnader er noen av hovedgrunnene til at stål er mye brukt i bransjen. Men i kjølvannet av utviklingen av nye komposittmaterialer blir bedre og billigere alternativer brukt til produksjon av båter av samme størrelse og styrke, men betydelig mindre vekt. Dette har redusert betydningen av stål i båtbygging til en viss grad, selv om det fortsatt brukes mye for større skip.

fra et bærekraftperspektiv har stål en praktisk talt lufttett produksjonsprosess som produserer minimalt konstruktivt avfall. I tillegg er det helt resirkulerbart ved slutten av livssyklusen og er derfor et bærekraftig materiale for båter.

Aluminium

Aluminium foretrekkes av mange båtprodusenter på grunn av at den er lett, spesielt i forhold til stål. Aluminiumsbåter er mer stabile og sjødyktige og kan reise raskere på grunn av redusert vekt. Dette betyr at du får bedre kjørelengde for samme mengde drivstoff fra en aluminiumsbåt. Enkel bearbeidbarhet og dens egenskaper som kjemisk og korrosjonsbestandighet, ugjennomtrengelighet for magnetisme og tendens til plastisk deformasjon gjør aluminium til et sterkt alternativ for båtbygging.

på nedsiden er aluminium dyrt. Aluminium er også et mykt metall og dermed mer utsatt for slitasje. Når det gjelder bærekraft, er aluminium resirkulerbart, så det er et poeng i sin favør. Bruk av miljøvennlig maling i stedet for blybasert maling kan være et nyttig tillegg til å gjøre en aluminiumsbåt mer bærekraftig.

FIBERFORSTERKET plast (FRP)

Fiberforsterket Plast har kommet til å dominere båtmaterialesektoren de siste tiårene, først og fremst fordi det er et av de beste alternativene på markedet. En enkelt struktur som er lett, rask, sterk, vanntett, holdbar og korrosjonsfri, gir en god løsning. SELV om FRP opprinnelig ble brukt til militær bruk, har DET gjennomsyret alle nivåer av maritime applikasjoner og brukes i økende grad som erstatning for tre og stål i dag.

Økonomisk levedyktighet er ikke EN AV frp båter styrker, fordi selv om materialet som kreves for produksjon av disse båtene er moderat billig, prosessen i seg selv krever dyktig arbeidskraft og kunnskap om båt gjør prinsipper. MEN når DU vurderer avkastningen på investeringen, HAR FRP-båter en mye bedre AVKASTNING på grunn av deres lengre levetid og er dermed det beste byggematerialet for båter.

NÅR DET gjelder bærekraft, ER FRP-kompositter helt resirkulerbare og har ingen negative effekter på det marine økosystemet. Faktisk, Ifølge Denne statistikken Fra Boat Digest, ble 95% av 7 millioner lystbåter bygget av fiberforsterket plast. DENNE høye adopsjonshastigheten kan tilskrives holdbarheten OG marine-vennligheten TIL FRP-komposittmaterialet. Flere kjente båtprodusenter i India innlemme FRP i båt produksjon på tvers av alle marine vertikaler.Polyetylen Er et ekstremt allsidig materiale som tjener båtbygging godt på tvers av alle marine applikasjoner som overvåking, amatør og profesjonelt fiske, sikkerhet, etc. Den viktigste kvaliteten på polyetylen med høy tetthet er at den har et høyt styrke-til-tetthetsforhold. Avansert kjemisk og slagfasthet, lite vedlikehold og større oppdrift gjør det også svært egnet for båtbygging. Estetisk er polyetylenbåter støpt (SOM FRP) i motsetning til fabrikkert (som aluminium). Dette innebærer at komplekse design er mulig, men toleranser for støping deler er mindre enn de for montering. Prosessene som brukes til å produsere polyetylenbåter inkluderer rotasjonsstøping og termoforming.

Det er noen mindre ulemper med polyetylen båt materiale også. For det første er det ikke så strukturelt stivt som aluminium eller glassfiber, noe som begrenser antall båter som kan produseres. For det andre blir polyetylen sprø over tid, og kan ikke tåle høy temperatur uten deformering. Den største ulempen er at bindemidler som epoksyharpikser, lim og vinylsement ikke holder seg til polyetylenbåter.

fra bærekraftperspektivet er polyetylen et godt valg da det er resirkulerbart. Drivstofforbruket reduseres på grunn av lettere vekt og mangel på skrogmaling.Moderne båt-og skipsdesign inneholder en rekke skrogmaterialer, avhengig av fartøyets størrelse, anvendelse og forventede levetid. For mindre, rekreasjons-eller grunne sjøaktiviteter er polyetylenbåter et godt valg, både miljømessig og økonomisk. FRP båter er foretrukket for aktiviteter som kystpatrulje, redning og sikkerhetsoperasjoner, og fiske. Tre, stål og aluminium er fortsatt favoritter for større skip som transporterer last.

materialvalget har direkte innvirkning på båtens ytelse og effektivitet, og dermed også på miljøet. Det er viktig at alle disse faktorene for å forbedre bærekraften tas i betraktning av båtdesignere og produsenter for å velge det best mulige alternativet for å bygge båten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.