1. Wanneer ontvang ik mijn W-2 van TCU?

De W-2 ‘ s zullen beschikbaar zijn op https://www.paperlessemployee.com/tcu uiterlijk op 31 januari, zoals vereist door de Internal Revenue Service.

2. Wat moet ik doen?

volg de instructies op http://hr.tcu.edu/forms-library/w-2-information/om uw W-2 online te ontvangen.

3. Ik werk niet meer met TCU, hoe krijg ik mijn W2?

voor degenen die hier niet meer werken bij TCU, ga naar https://www.paperlessemployee.com/tcu voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Alle TCU W2 ‘ s zijn beschikbaar via een papierloze medewerker van een derde partij.

4. Wat moet ik doen als ik mijn gebruikersnaam of wachtwoord voor de W2 paperless employee website ben vergeten?

Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, ga dan naar https://www.paperlessemployee.com/tcu, klik op de link gebruikersnaam of wachtwoord vergeten, volg dan de instructies online of zie gedetailleerde instructies hier: W2 ID of wachtwoord vergeten.

5. Waarom komt het brutoloon op mijn loon niet overeen met het loon van Box 1 op mijn W-2?

Brutojaarloon omvat alle aan een werknemer betaalde vergoedingen. Box 1 meldt belastbare federale inhouding lonen die kunnen verschillen van ” totale compensatie.”Kader 1 lonen = totale compensatie minus sectie 125 inhoudingen (zie hieronder) minus 403 (b) inhoudingen.

6. Wat is inbegrepen in de totale compensatie?

totale vergoeding is uw basisloon plus overuren, vakantie, ziekte, vakantie of andere extra vergoeding ontvangen door de werknemer.

7. Wat is een’ sectie 125 ‘ – aftrek?

Op grond van artikel 125 van de IRS staat de IRS toe dat bepaalde werknemers betaalde aftrekposten worden uitgesloten van de federale belastbare lonen. Bijvoorbeeld: gezondheid, tandheelkundige of visie verzekering.

8. Wat is een aftrek van 403 (b)?

Op grond van artikel 403(b) van de IRS staat de IRS toe dat bepaalde werknemers die inhoudingen hebben betaald met het oog op pensionering, worden uitgesloten van de federale belastbare lonen. Bij TCU voldoen onze pensioenpremies – zowel regulier als aanvullend – aan de vereisten voor de 403(b) uitsluiting.

9. Waarom komt het bedrag in vak 1 (federaal belastbaar loon) niet overeen met vak 3 (Sociale Zekerheid belastbaar loon) en/of vak 5 (Medicare belastbaar loon)? Waarom komt Box 3 niet overeen met Box 5?

elk type belasting heeft een andere definitie voor belastbaar loon:
Kader 1 = Totale compensatie – sectie 125 aftrek – 403(b) aftrek.
kader 3 = totale compensatie-sectie 125 inhoudingen + TCU betaalde toegerekende basislevensduur (indien van toepassing).* Medicare tax is de enige belasting met een limiet. Deze limiet verandert elk jaar.kader 5 = totale compensatie-afdeling 125 inhoudingen.

10. Wat betekent de code in vak 12?

kader 12: uitgestelde compensatie en andere compensatie. Er zijn verschillende soorten vergoedingen en uitkeringen die in kader 12 kunnen worden vermeld. In vak 12 wordt een enkele of dubbele lettercode vermeld, gevolgd door een dollarbedrag. Hier zijn de codes voor Vak 12:

 • A: niet-geïnde sociale zekerheid of RRTA belasting op tips gemeld bij uw werkgever
 • B: niet afgenomen Medicare belastingen op tips gemeld bij uw werkgever (maar niet Extra Medicare Belasting)
 • C: de Fiscale kosten van de groep-de overlijdensrisicoverzekering van meer dan $50.000
 • D: Bijdragen aan uw 401(k) plan
 • E: Bijdragen aan uw 403(b) plan
 • F: Bijdragen aan uw 408(k)(6) plan
 • G: Bijdragen aan uw 457(b) plan
 • H: Bijdragen aan uw 501(c)(18)(D) plan
 • J: Niet-belastbare ziekteverlof
 • K: 20% accijns op overtollige gouden parachute betalingen
 • L: Gemotiveerde medewerker zakelijke kosten vergoedingen
 • M: niet afgenomen sociale zekerheid of RRTA belasting op de belastbare kosten van de groep-de overlijdensrisicoverzekering van meer dan $50.000 (geldt alleen voor voormalige werknemers)
 • N: niet afgenomen Medicare belastingen op de fiscale kosten van de groep-de overlijdensrisicoverzekering van meer dan $50.000 (maar niet Extra Medicare Belastingen) (geldt alleen voor voormalige werknemers)
 • P: Exclusief verhuiskosten terugbetalingen rechtstreeks betaald aan een lid van de Amerikaanse strijdkrachten (niet inbegrepen in box 1, 3 of 5)
 • Q: niet-belastbaar combat pay
 • R: Bedrijfsbijdragen aan een Boogschutter MSA
 • S: bijdragen aan uw 408(p) eenvoudig plan
 • T: door werkgever verstrekte adoptieuitkeringen
 • V: inkomsten uit de uitoefening van niet-wettelijke aandelenopties
 • W: Bedrijfsbijdragen (inclusief werknemersbijdragen) via een cafetariaplan) naar de gezondheidsspaarrekening van een werknemer (HSA)
 • Y: Uitstel uit hoofde van sectie 409A inzake een niet-gekwalificeerd uitgestelde compensatieplan
 • Z: inkomsten uit een niet-gekwalificeerd uitgestelde compensatieplan dat niet voldoet aan Sectie 409A. dit bedrag is onderworpen aan een extra belasting van 20% plus rente.
 • AA: aangewezen Roth-bijdragen in het kader van een artikel 401(k) plan
 • BB: aangewezen Roth-bijdragen in het kader van een artikel 403(b) plan
 • DD: kosten van door de werkgever gesponsorde ziektekostenverzekering.
 • EE: aangewezen Roth-bijdragen in het kader van een plan van de regering van artikel 457 (b)
 • FF: Toegestane uitkeringen uit hoofde van een in aanmerking komende regeling voor ziektekostenvergoeding voor kleine werkgevers
 • GG: inkomsten uit in aanmerking komende aandelenbeurzen uit hoofde van sectie 83(i)
 • HH: geaggregeerd uitstel uit hoofde van sectie 83(i)

11. Hoe meld ik mijn zorg ten laste van mijn W-2?

Raadpleeg IRS-formulier 2441, kosten van zorg voor kinderen en afhankelijke zorg, voor instructies over hoe u deze informatie op uw belastingaangifte kunt melden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw belastingvoorbereider of de IRS.

12. Wat moet ik doen als mijn adres verkeerd staat op mijn W-2?

een onjuist adres maakt uw W-2 niet ongeldig en vereist geen gecorrigeerde W-2. Natuurlijk willen we uw geldige adres in onze database voor toekomstige communicatie die naar u kan worden verzonden. U heeft de mogelijkheid om een van uw voordelen te verifiëren en uw adres bij te werken & telefoonnummer op Employee Self Service at my.tcu.edu.

13. Hoe vraag ik om een herdruk van mijn W-2 omdat ik deze niet heb ontvangen in de mail, verloren, per ongeluk vernietigd of ik het nodig heb voor hypothecaire leningen?

Ga naar https://www.paperlessemployee.com/tcu om uw W-2 (tot vijf jaar) opnieuw af te drukken.

14. Met wie moet ik contact opnemen als ik denk dat mijn W-2 verkeerd is?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.