wiele badań zbadano dokładność i precyzję lokalizacji punktu akupunktury w różnych metodach lokalizacji punktu. Dokładność lokalizacji punktu jest niezbędna do bezpiecznego, skutecznego i niezawodnego leczenia oraz prawidłowych powtarzalnych wyników badań. Przegląd ten ma na celu identyfikację, podsumowanie, porównać i krytycznie ocenić dostępne badania empiryczne odnoszące się do dokładności i precyzji lokalizacji punktu akupunktury. Przeprowadzono kompleksowe przeszukanie pięciu elektronicznych baz danych, World Journal of Traditional Chinese Medicine i Google scholar w celu zbadania dokładności i precyzji lokalizacji punktów akupunktury. Przebadano 771 badań, z których zidentyfikowano 14 badań, w tym 9 badań, które badały lokalizację punktów akupunktury i 5 badań, które badały system pomiaru cun. Znaczne różnice w lokalizacji punktów akupunktury odnotowano wśród wykwalifikowanych lekarzy akupunktury. Różnice w lokalizacji punktu wśród wykwalifikowanych Nie-medycznych akupunkturyists jest nieznany ze względu na brak jakichkolwiek zidentyfikowanych badań. We wszystkich badaniach oceniających tę metodę stwierdzono, że metoda kierunkowa jest istotnie niedokładna i nieprecyzyjna. Jako tematy przyszłych badań wskazano przydatność innych metod do celów klinicznych i badawczych oraz czynniki wpływające, takie jak edukacja, szkolenie i doświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.