co to jest struktura kapitału?

struktura kapitałowa jest specyficznym połączeniem długu i kapitału własnego spółki w celu sfinansowania jej ogólnego wzrostu i działalności. Dług występuje w postaci emisji obligacji lub pożyczek, a inwestycje mogą mieć formę akcji wspólnej, preferowanych akcji lub zysków, które są zatrzymywane. Często dług krótkoterminowy jest uważany za część struktury kapitałowej.

podział struktury kapitałowej

bilans obejmuje zarówno dług, jak i kapitał własny. Za pomocą tego długu i kapitału własnego nabywane są nieruchomości spółki, które są również notowane w bilansie. Struktura kapitałowa może być połączeniem długu długoterminowego, długu krótkoterminowego, akcji zwykłych i preferowanych akcji spółki. Przy ocenie struktury kapitałowej bierze się pod uwagę proporcję długu krótkoterminowego przedsiębiorstwa do długu długoterminowego.

jeśli inwestorzy odnoszą się do struktury kapitałowej, najprawdopodobniej odnoszą się do wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego (D / E) firmy, co daje wgląd w to, jak ryzykowne są działania pożyczkowe firmy. Firma, która jest w większości finansowana z długu, ma zazwyczaj bardziej konserwatywną strukturę kapitałową i dlatego stanowi większe ryzyko dla inwestorów. Jednak ryzyko to może być głównym źródłem wzrostu dla firmy.

miary struktury kapitałowej

organizacje, które wykorzystują więcej długu niż kapitału własnego do finansowania swoich aktywów i wspierania operacji operacyjnych, mają agresywną strukturę kapitałową i wysoki wskaźnik dźwigni finansowej. Firma, która pobiera więcej kapitału niż długu za aktywa, ma niski wskaźnik dźwigni finansowej i konserwatywną strukturę kapitału.

wysoki wskaźnik dźwigni finansowej i agresywna struktura kapitałowa również prowadzą do wyższych stóp wzrostu, podczas gdy tradycyjna struktura kapitałowa doprowadzi do niższych stóp wzrostu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.