ett antal studier har undersökt noggrannheten och precisionen hos akupunkturpunktsplats över olika punktplaceringsmetoder. Noggrannhet av punktplats är avgörande för säkra, effektiva och pålitliga behandlingar och giltiga reproducerbara forskningsresultat. Denna översyn syftar till att identifiera, sammanfatta, jämföra och kritiskt bedöma tillgängliga empiriska studier relaterade till noggrannheten och precisionen hos akupunkturpunktens plats. En omfattande sökning av fem elektroniska databaser, World Journal of Traditional Chinese Medicine och Google scholar utfördes för studier som undersökte noggrannhet och precision i akupunkturpunktens plats. 771 studier screenades varav 14 studier identifierades, inklusive 9 studier som undersökte lokalisering av akupunkter och 5 studier som undersökte cun-mätsystemet. Betydande variation i lokalisering av akupunkter rapporterades bland kvalificerade medicinska akupunktörer. Variation i punktplats bland kvalificerade icke-medicinska akupunktörer är okänd på grund av brist på någon identifierad studie. Riktningsmetoden visade sig vara signifikant felaktig och oprecis i alla studier som utvärderade metoden. Lämplighet för andra metoder för kliniska och forskningsändamål och påverkande faktorer som utbildning, utbildning och erfarenhet identifierades som ämnen för framtida studier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.