Indien har vuxit med stormsteg som en maritim kraft i världen. Global handel är en av våra främsta inkomstkällor, underlättas av fartyg som trafikerar internationella vatten. Den ökade efterfrågan på snabbare, bättre och säkrare resor över haven har inspirerat ingenjörer och båtdesigners att prova många utvecklingar inom fartygsdesign för att öka den totala effektiviteten.

den gemensamma processen för båttillverkning innebär fasta steg, såsom design, upphandling av material, tillverkning, ytbehandling, montering, målning, utrustning, säkerhetskontroller, testning och leverans.

av dessa är designprocessen det första och viktigaste steget i cykeln.

Vi har tidigare sett hur fartygsdesign har utvecklats genom århundradena tack vare globala händelser och miljöregler. Hållbarhetskraven är särskilt viktiga idag, med tanke på de allvarliga avgifterna för regelbrytare och ännu viktigare, på grund av den individuella ansvarskänslan gentemot miljövård. I ett sådant scenario är huvudproblemet att designa och tillverka båtar med högt hållbarhetsvärde.

de säger att förändring börjar liten. När det gäller båtar är detta sant, ganska bokstavligen!

några av de viktigaste sätten att öka hållbarheten är att använda miljövänligt båtmaterial och förbättra kvaliteten på bränslen som används. Idag tar vi upp de olika typer av material som används i båtbyggandet och deras relativa fördelar och nackdelar när det gäller hållbarhet.

material som används i Båtdesign

i dagens värld är de fyra huvudmaterialen som används för att bygga båtar, när vi pratar på massproducenternas nivå, stål, aluminium, fiberförstärkt plast (FRP) och polyeten. Låt oss tala mer om var och en av dessa.

stål

stål är ett av de mest populära materialen som används för båtar och har konsekvent varit det material som valts under det senaste århundradet. Dess höga hållfasthet, hållbarhet, motståndskraft mot nötning och relativt låga kostnader är några av de främsta anledningarna till att stål används ofta i branschen. I kölvattnet av utvecklingen av nya kompositmaterial används dock bättre och billigare alternativ för tillverkning av båtar av samma storlek och styrka men betydligt mindre vikt. Detta har minskat vikten av stål i båtbyggnad i en utsträckning, även om det fortfarande används i stor utsträckning för större fartyg.

ur hållbarhetssynpunkt har stål en praktiskt lufttät produktionsprocess som ger minimalt byggavfall. Dessutom är den helt återvinningsbar i slutet av sin livscykel och är därför ett hållbart material för båtar.

Aluminium

Aluminium föredras av många båttillverkare på grund av att det är lätt, särskilt jämfört med stål. Aluminiumbåtar är mer stabila och sjövärdiga och kan resa snabbare på grund av minskad vikt. Det innebär att du får bättre körsträcka för samma mängd bränsle från en aluminiumbåt. Enkel bearbetbarhet och dess egenskaper som kemisk och korrosionsbeständighet, ogenomtränglighet för magnetism och tendens till plastisk deformation gör aluminium till ett starkt alternativ för båtbyggnad.

på nackdelen är aluminium dyrt. Aluminium är också en mjuk metall och därmed mer mottaglig för nötning. När det gäller hållbarhet är aluminium återvinningsbart, så det är en punkt till dess fördel. Applicering av miljövänlig färg istället för blybaserad färg kan vara ett bra komplement till att göra en aluminiumbåt mer hållbar.

fiberförstärkt plast (FRP)

fiberförstärkt plast har kommit att dominera båtmaterialsektorn under de senaste decennierna, främst för att det är ett av de bästa alternativen på marknaden. En enda struktur som är lätt, snabb, stark, vattentät, hållbar och Korrosionsfri ger en bra lösning. Även om FRP ursprungligen antogs för militärt bruk har det genomsyrat alla nivåer av maritima tillämpningar och används alltmer som ersättning för trä och stål idag.

ekonomisk lönsamhet är inte en av FRP-båtens styrkor, för även om materialet som krävs för tillverkning av dessa båtar är måttligt billigt, kräver själva processen kvalificerad arbetskraft och kunskap om båttillverkningsprinciper. Men när man betänker avkastningen på investeringen, FRP båtar har en mycket bättre ROI på grund av sin längre livslängd och är därmed den i särklass bästa byggmaterial för båtar.

När det gäller hållbarhet är FRP-kompositer helt återvinningsbara och har inga negativa effekter på det marina ekosystemet. I själva verket, enligt denna statistik från Boat Digest, byggdes 95% av 7 miljoner fritidsbåtar av fiberförstärkt plast. Denna höga adoptionshastighet kan hänföras till hållbarheten och marinvänligheten hos FRP-kompositmaterialet. Flera kända båttillverkare i Indien införliva FRP i båttillverkning över alla marina vertikaler.

polyeten

polyeten är ett extremt mångsidigt material som tjänar båtbyggnad väl i alla marina applikationer som övervakning, amatör och professionellt fiske, säkerhet etc. Den huvudsakliga kvaliteten på högdensitetspolyeten är att den har ett höghållfast-till-densitetsförhållande. Avancerad kemisk och slagtålighet, lågt underhåll och större flytkraft gör det också mycket lämpligt för båtkonstruktion. Estetiskt är polyetenbåtar gjutna (som FRP) i motsats till tillverkade (som aluminium). Detta innebär att komplexa konstruktioner är möjliga, även om toleranserna för gjutdelar är mindre än de för montering. Processerna som används för att tillverka polyetenbåtar inkluderar rotationsgjutning och termoformning.

det finns några mindre nackdelar med polyetenbåtmaterial också. För det första är det inte så strukturellt styvt som aluminium eller glasfiber, vilket begränsar antalet båtar som kan tillverkas. För det andra blir polyeten spröd med tiden och tål inte hög temperatur utan att deformeras. Den största nackdelen är att bindemedel som epoxihartser, lim och vinylcement inte fäster vid polyetenbåtar.

ur hållbarhetsperspektivet är polyeten ett bra val eftersom det är återvinningsbart. Bränsleförbrukningen minskar på grund av lättare vikt och brist på skrovfärg.

sammanfattning

Modern båt-och fartygsdesign innehåller en mängd skrovmaterial, beroende på fartygets storlek, tillämpning och förväntade livslängd. För mindre, fritids-eller grunda aktiviteter är polyetenbåtar ett bra val, både miljömässigt och ekonomiskt. FRP-båtar föredras för aktiviteter som kustpatrull, räddnings-och säkerhetsoperationer och fiske. Trä, stål och aluminium fortsätter att vara favoriter för större fartyg som transporterar gods.

valet av material påverkar direkt båtens prestanda och effektivitet, och därmed miljön. Det är viktigt att alla dessa faktorer för att förbättra hållbarheten beaktas av båtdesigners och tillverkare för att välja det bästa möjliga alternativet för att bygga båten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.