1. När får jag min W-2 från TCU?

W-2: erna kommer att finnas tillgängliga påhttps://www.paperlessemployee.com/tcu senast den 31 januari, vilket krävs av Internal Revenue Service.

2. Vad behöver jag göra?

för att få din W-2 online, följ instruktionerna på http://hr.tcu.edu/forms-library/w-2-information/.

3. Jag arbetar inte längre med TCU, Hur får jag min W2?

för dem som inte längre arbetar här på TCU, gå till https://www.paperlessemployee.com/tcu ange ditt användarnamn och lösenord. Alla TCU W2 är tillgängliga via en papperslös anställd från tredje part.

4. Vad gör jag om jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord för W2 paperless employee-webbplatsen?

om du har glömt ditt användarnamn eller lösenord, gå till https://www.paperlessemployee.com/tcu, klicka på länken glömt användar-ID eller lösenord, följ sedan instruktionerna online eller se detaljerade instruktioner här: W2 glömt ID eller lösenord.

5. Varför matchar de årliga bruttolönerna på min lönecheck inte Box 1-lönerna på min W-2?

brutto årslön inkluderar all ersättning som betalas till en anställd. Låda 1 rapporterar skattepliktiga federala källlöner som kan skilja sig från ”Total ersättning.”Ruta 1 löner = total ersättning minus avsnitt 125 avdrag (se nedan) minus 403 (b) avdrag.

6. Vad ingår i den totala ersättningen?

total ersättning är din baslön plus övertid, semester, sjuk, semester eller annan extra ersättning som arbetstagaren får.

7. Vad är en ’avsnitt 125’ avdrag?

under IRS avsnitt 125 tillåter IRS att vissa anställda betalade avdrag utesluts från federala skattepliktiga löner. Exempelvis: hälso -, tand-eller synförsäkring.

8. Vad är en 403(b) avdrag?

under IRS avsnitt 403 (b) tillåter IRS att vissa anställda betalade avdrag för pensionering utesluts från federala skattepliktiga löner. På TCU uppfyller våra pensionsavgifter – både regelbundna och kompletterande – kraven för 403(b) uteslutning.

9. Varför matchar inte beloppet i Ruta 1 (federala skattepliktiga löner) ruta 3 (skattepliktiga löner för social trygghet) och/eller Ruta 5 (skattepliktiga löner för Medicare)? Varför matchar Box 3 inte Box 5?

varje typ av skatt har en annan definition för skattepliktiga löner:
ruta 1 = Total ersättning – avsnitt 125 avdrag – 403(b) avdrag.
ruta 3 = Total ersättning-avsnitt 125 avdrag + TCU betald Basic Life beräknad inkomst (om tillämpligt).
*Medicare skatt är den enda skatt med en gräns. Denna gräns ändras varje år.
Ruta 5 = total ersättning-avsnitt 125 avdrag.

10. Vad betyder koden i ruta 12?

ruta 12: uppskjuten ersättning och annan ersättning. Det finns flera typer av ersättningar och förmåner som kan redovisas i ruta 12. Ruta 12 kommer att rapportera en enda bokstav eller dubbel bokstavskod följt av ett dollarbelopp. Här är koderna för Box 12:

 • A: ouppsamlad socialförsäkring eller rrta-skatt på tips som rapporteras till din arbetsgivare
 • B: ouppsamlad Medicare-skatt på tips som rapporteras till din arbetsgivare (men inte ytterligare Medicare-skatt)
 • C: skattepliktig kostnad för gruppfristig livförsäkring över $50,000
 • D: bidrag till din 401(k) plan
 • E: Bidrag till din 403(B) plan
 • f: bidrag till din 408(K)(6) plan
 • g: bidrag till din 457(B) plan
 • h: Bidrag till din 501(c)(18)(D) plan
 • J: icke-skattepliktig sjuklön
 • K: 20% punktskatt på överskott av gyllene fallskärmsbetalningar
 • l: underbyggd ersättning för anställdas affärsutgifter
 • M: obetald social trygghet eller RRTA-skatt på skattepliktig kostnad för livförsäkring över 50 000 USD (gäller endast tidigare anställda)
 • N: obetald Medicare-skatt på skattepliktig kostnad för livförsäkring över 50 000 dollar (men inte ytterligare Medicare-skatt) (gäller endast tidigare anställda)
 • p: Exkluderbara rörliga kostnader ersättningar betalas direkt till en medlem av den amerikanska försvarsmakten (ingår inte i fält 1, 3 eller 5)
 • Q: icke skattepliktiga bekämpa lön
 • R: företagets bidrag till en Archer MSA
 • S: bidrag till din 408(p) enkel plan
 • T: arbetsgivare förutsatt adoption förmåner
 • V: intäkter från utövandet av icke-lagstadgade personaloptioner
 • W: företagsbidrag (inklusive anställdas bidrag via en cafeteriaplan) till en anställds Hälsosparkonto (HSA)
 • y: Uppskjutningar enligt avsnitt 409A på en icke-kvalificerad uppskjuten kompensationsplan
 • Z: intäkter enligt en icke-kvalificerad uppskjuten kompensationsplan som inte uppfyller avsnitt 409A. detta belopp är föremål för ytterligare 20% skatt plus ränta.
 • AA: utsedda Roth-bidrag enligt EN avsnitt 401(k) plan
 • BB: utsedda Roth-bidrag enligt EN avsnitt 403 (b) plan
 • DD: kostnad för arbetsgivarsponserad hälsotäckning.
 • EE: utsedda Roth-bidrag enligt en statlig section 457 (b) plan
 • FF: Tillåtna förmåner enligt ett kvalificerat arrangemang för ersättning till små arbetsgivare
 • GG: intäkter från kvalificerade kapitalbidrag enligt avsnitt 83(i)
 • HH: sammanlagda uppskjutningar enligt avsnitt 83(i)

11. Hur rapporterar jag min beroendevård från min W-2?

se IRS Form 2441, barn och beroende vårdkostnader, för instruktioner om hur du rapporterar denna information på din avkastning. För ytterligare information, kontakta din skatteförberedare eller IRS.

12. Vad gör jag om min adress är fel på min W-2?

en felaktig adress ogiltigförklarar inte din W-2 och kräver inte en korrigerad W-2. Naturligtvis vill vi ha din giltiga adress i vår databas för framtida kommunikation som kan skickas till dig. Du har möjlighet att verifiera någon av dina förmåner och uppdatera din adress & telefonnummer på Employee Self Service på my.tcu.edu.

13. Hur begär jag en nytryck av min W-2 eftersom jag inte fick den i posten, förlorade den, förstörde den av misstag eller jag behöver den för hypotekslån?

gå till https://www.paperlessemployee.com/tcu för att skriva ut din W-2 (Upp till fem år).

14. Vem kontaktar jag om jag tror att min W-2 är fel?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.